Let op: vanaf 1 augustus is roken alleen toegestaan binnen de rookzone!

Met ingang van 1 augustus 2022 is roken op het WSV complex alleen nog maar toegestaan in de “ROOKZONE”.

Deze rookzone is gecreëerd onder de balustrade van de kantine, naast de blauwe containers.

NOC*NSF en de sportbonden hebben afgesproken dat uiterlijk in 2025 de sport rookvrij is. WSV zet een belangrijke eerste stap door roken alleen nog maar toe te staan op de daarvoor bestemde plek binnen het complex.

Meer informatie over een rookvrije generatie via www.rookvrijegeneratie.nl

“ONZE VERENIGING IS OP WEG NAAR EEN ROOKVRIJ COMPLEX”

.avia-image-container.av-l6c4y3n3-b657db506aea4c11a4910ffddb3f98ff .av-image-caption-overlay-center{
color:#ffffff;
}

Zonnepanelen actie: Stem op WSV!

Wij doen als omnisportvereniging mee met de actie ‘Verduurzamen Maatschappelijke Gebouwen’ van de Rabobank. We roepen alle leden van WSV op die een Rabobank rekening hebben om op ons te stemmen. Dit kan tot en met 31 maart via: www.rabo.nl/wonen of gebruik deze rechtstreekse link.

Waarom is stemmen belangrijk?

Onze accommodatie heeft een groot dak en dus ook de mogelijkheid om een groot aantal zonnepanelen te installeren. Voor deze actie hebben ze bij Rabobank Apeldoorn € 20.000,- gereserveerd. Dit komt neer op een vergoeding van maximaal 150 zonnepanelen in ons leefgebied. Als wij de actie in Apeldoorn winnen, dan geldt voor deze actie dus een vergoeding van 50% van de kosten voor aanschaf en installatie voor maximaal 150 zonnepanelen. Goed om ons hiervan bewust te zijn. En dus om zoveel mogelijk stemmen te regelen. Niet alleen leden van WSV die een Rabobank rekening hebben kunnen stemmen, uiteraard ook familie, vrienden, kennissen, collega’s etc. Hoe meer stemmen hoe groter de kans dat wij een aanzienlijke subsidie ontvangen om dit te realiseren. Dus spread the word 😉

Op de website van de Rabobank vind je alle deelnemende verenigingen, stichtingen en maatschappelijke instellingen overzichtelijk bij elkaar. Bekijk hier de deelnemers pagina van WSV.

Over verduurzamen Maatschappelijke Gebouwen
“Als coöperatieve Rabobank willen wij een actieve bijdrage leveren aan een duurzamere leefomgeving. Daarom investeren we in zonnepanelen voor maatschappelijke gebouwen zoals scholen, musea, bibliotheken, theaters, clubhuizen en buurthuizen. Als lid van Rabobank bepaal jij mee welke maatschappelijke gebouwen Rabobank helpt te verduurzamen door middel van zonnepanelen. Goed voor jou & goed voor jouw omgeving.”

Kijk voor meer informatie op de website!

Corona update 18.02.2022

Update Corona maatregelen

Beste WSV-ers,

Tijdens de persconferentie van dinsdag 15 februari is bekend gemaakt dat er per 18 februari én per 25 februari vergaande versoepelingen worden doorgevoerd. Dit komt er op neer dat we weer terug gaan naar een genormaliseerde situatie. Daar zijn wij als vereniging natuurlijk heel blij mee! Even de versoepelingen op een rij:

Vanaf vrijdag 18 februari 2022:

 • De kantine mag weer open volgens normale openingstijden(max. tot 1.00 uur).
 • Het Coronatoegangsbewijs blijft tot 25 februari gelden op alle locaties waar dat nu ook al geldt. Dat betekent dus dat WSV tot 25 februari het Coronatoegangsbewijs blijft checken op dezelfde wijze als de afgelopen weken bij entree van de kantine en/of de sporthal.
 • Eenmaal binnen is een vaste zitplaats, het dragen van een mondkapje en het houden van 1,5 meter afstand niet meer verplicht.

Vanaf vrijdag 25 februari 2022:

 • Het Coronatoegangsbewijs hoeft ook niet meer te worden getoond.

Zoals hierboven aangegeven zullen wij tot 25 februari 2022 nog het Coronatoegangsbewijs scannen. Het bestuur is blij dat er nog meer leven in de brouwerij kan komen en we hopen dat deze situatie zo blijft.

Sport ze allemaal weer!!!

Het Omnibestuur

Nieuwsitem de Stentor: Nijpend vrijwilligerstekort bij sportverenigingen rond Apeldoorn

Onlangs hebben we twee vacatures gedeeld voor bestuursfuncties in het Algemeen Bestuur. Een tekort aan vrijwilligers komt voor bij elke laag in de club. Niet alleen WSV heeft hier last van. Lees hier het artikel in de Stentor over het nijpend vrijwilligerstekort bij sportverenigingen. Voorzitter Mark Meyer licht de situatie bij WSV toe.

Help ons de vereniging draaiende te houden!

Vanuit het Algemeen Bestuur zijn we dringend op zoek naar een algemeen bestuurslid op de portefeuille Beheer en één op de portefeuille Vrijwilligers.

Een vereniging besturen zonder bestuursleden is bijna onmogelijk. Belangrijke taken en werkzaamheden blijven momenteel liggen wat veel invloed heeft op het complex, de kantine, maar ook op alle sport afdelingen.

Maak jij tijd vrij om van WSV een bruisende vereniging te maken? Je staat er niet alleen voor. De overige bestuursleden maken je wegwijs en ondersteunen waar nodig!

Bekijk hier de inhoud van de twee openstaande vacatures! 

.av-horizontal-gallery.av-kzbs70a9-464f6d5a45373a79e990ee862d0b7f85{
padding:3.75% 0px;;
}
.av-horizontal-gallery.av-kzbs70a9-464f6d5a45373a79e990ee862d0b7f85 .av-horizontal-gallery-inner{
padding-bottom:25%;
}

Vacature Algemeen Bestuurslid – Portefeuille Vrijwilligers

Wie zoeken wij?

Vrijwilligers zijn de drijvende kracht achter Omnisportvereniging WSV. Zonder hen geen sport, toernooien, evenementen, terrein, bestuur of organisatie. Om die vrijwilligers aan te sturen en te werven zijn we op zoek naar een bestuurder portefeuille vrijwilligers. Past deze rol jou?

Wij zoeken een persoon die het leuk vindt om zich in te zetten voor Omnisportvereniging WSV en graag een wezenlijke bijdrage wil leveren aan de maatschappelijke functie van de club. Een persoon die zelfstandig wil werken binnen een gezamenlijk gesteld kader. Iemand die zijn of haar enthousiasme voor de vereniging weet over te brengen op de andere vrijwilligers coördinatoren. Verder oog én oor heeft voor wat bij de vrijwilligers leeft en dit in de juiste banen weet te leiden.

Als bestuurder portefeuille vrijwilligers ben jij onderdeel van het Algemeen bestuur en zorg je voor de coördinatie van het vrijwilligersbeleid binnen Omnisportvereniging WSV. Samen met de vrijwilligers coördinatoren zorg jij voor uitvoering van het beleid. Je ondersteunt en begeleidt hen en als dat nodig is stimuleer je hun deskundigheid. Je maakt afspraken met de coördinatoren en het bestuur en ziet erop toe dat iedereen de regels en afspraken nakomt. Vanuit het bestuur ben jij de spreekbuis van en naar deze betrokken groep mensen.

Wat krijg jij ervoor terug?

Een verantwoordelijke rol voor een echte organisator. Jij krijgt de mogelijkheid om je eigen ideeën en visie over vrijwilligers toe te passen binnen de vereniging. De mogelijkheid om mensen aan te sturen en het kloppend hart te zijn van een grote groep betrokken vrijwilligers. Jij kan zelfstandig werken en bent zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van de rol. Natuurlijk ontvang jij passie, plezier en betrokkenheid van alle vrijwilligers binnen de vereniging. Vanuit het bestuur ontvang je waardering voor jou als persoon en jouw inzet voor de vereniging.

Omschrijving van de werkzaamheden

 • Het coördineren (o.a. het vormgeven van vrijwilligersbeleid, de ondersteuning en belangenbehartiging van vrijwilligers) van het vrijwilligerswerk binnen Omnisportvereniging WSV.
 • Het stimuleren van de vrijwilligers coördinatoren binnen Omnisportvereniging WSV (verantwoordelijk voor o.a. enthousiasmeren, het verbinden van de afdelingen, aanspreekpunt voor de vrijwilligers coördinatoren).
 • Inventariseren van de stand van zaken rond het vrijwilligersbeleid, up-to-date houden van het bestand van vrijwilligers en zorgdragen voor een actueel beleid.
 • Maken van een planning waarin de toekomstige behoefte aan vrijwilligers binnen de vereniging wordt beschreven en neemt maatregelen om ervoor te zorgen dat blijvend in deze behoefte kan worden voorzien.
 • Draagt zorg de coördinatie van een planmatige aanpak m.b.t. de werving van nieuwe vrijwilligers.
 • Stimuleert maatregelen om ondervertegenwoordigde doelgroepen aan te trekken in overleg met de afdelingen.
 • Inventariseert of is op de hoogte van de wensen, behoeften en motieven van vrijwilligers.
 • Ziet erop toe dat er bij de taakinvulling zo veel mogelijk rekening wordt gehouden met de wensen, de behoeften en de motieven van de verschillende vrijwilligers in nauwe samenwerking met de vrijwilligers coördinatoren van de afdelingen.
 • Zet zich in voor de positie van vrijwilligers en stimuleert maatregelen die erop gericht zijn waardering voor de inzet van de vele vrijwilligers uit te drukken.
 • Coördineert het plaatsen en verplaatsen van vrijwilligers en de introductie van (nieuwe) vrijwilligers in hun functie.
 • Coördineert de begeleiding van vrijwilligers door het organiseren van diverse overlegsituaties en vrijwilligersbijeenkomsten samen met de afdelingen.
 • Zorgt voor duidelijke afspraken met vrijwilligers coördinatoren.
 • Draagt zorg voor het schriftelijk vastleggen van de afspraken

Tijdbesteding
Totale wekelijkse tijdsbesteding +/- 4 uur

Interesse?
Neem contact op via voorzitter@wsv-apeldoorn.nl

.avia-image-container.av-kzbruze3-6d21961a793084625d82ab6e62202fe4 .av-image-caption-overlay-center{
color:#ffffff;
}

Corona update 25.01.2022

Update Corona maatregelen

Beste WSV-ers,

Tijdens de persconferentie van dinsdag 25 januari 2022 is bekend gemaakt dat er vanaf woensdagochtend 05.00 uur op 26 januari 2022 weer versoepelingen gelden voor de sport en horeca. Dit betekent voor WSV dat voor wat betreft de binnen en buiten sport vanaf nu ook tegen andere teams mag worden gesport. Het hangt nu van de sportbonden af of de competities weer kunnen worden hervat! Dat is natuurlijk een belangrijke stap vooruit. Ook zijn bezoekers weer welkom! Even de belangrijkste versoepelingen op een rij:

 • Wedstrijden zijn toegestaan. Zowel onderling als tegen andere clubs.
 • Om in de zaal te kunnen sporten is een coronatoegangsbewijs* nodig voor iedereen vanaf 18 jaar.
 • De kleedkamers, toiletten en douches zijn weer toegankelijk. Als de buitensporters van boven de 18 gebruik maken van deze voorzieningen, dan is ook een coronatoegangsbewijs nodig.
 • Er is geen beperking in aantallen groepsgroottes bij binnen- of buitensport.
 • Er mag tussen 05.00 en 22.00 publiek aanwezig zijn bij amateursport (wedstrijden en trainingen). Bij binnensport geldt dat publiek het coronatoegangsbewijs moet laten zien. Ook moet er op de tribune 1,5 meter afstand worden gehouden.
 • Sportkantines mogen tot 22.00 uur open. Om binnen te komen moet iedereen boven de 18 jaar het coronatoegangsbewijs laten zien. Afhalen in de kantine is mogelijk zonder het coronatoegangsbewijs. We doen ons uiterste best om invulling te geven aan deze nieuwe openingstijden, daarvan zijn we afhankelijk van de capaciteit van onze vrijwilligers.
 • Mondkapjes zijn verplicht voor iedereen, vanaf 13 jaar, die zich door de binnensportlocatie en kantine verplaatst. Zodra je binnen gaat sporten of in de kantine gaat zitten, mag het mondkapje af.

Voor wat betreft de uitwerking van de versoepelingen per afdeling verwijzen wij naar de website van deze afdelingen. Daar zal ook kenbaar worden gemaakt of de competitie wordt hervat of niet.

Met de afdelingen zal het Omni bestuur zich ook weer beraden op hoe om te gaan met de coronatoegangsbewijzen voor de toegang tot de sportzaal, de kantine én de afhaalfunctie in de kantine. Meer informatie hierover volgt.

Sport ze allemaal weer!!!

Benieuwd naar alle maatregelen? Bekijk de website van de rijksoverheid.

*Uitzonderingen coronatoegangsbewijs: Een coronatoegangsbewijs is niet verplicht voor vrijwilligers of personen die beroeps- of bedrijfsmatig werkzaamheden verrichten op de sportlocatie. Dit betekent dat zowel betaalde als vrijwilligers geen coronatoegangsbewijs hoeven te laten zien op het moment dat zij een functie voor de sport vervullen in een binnensportlocatie. Zodra zij geen taak meer vervullen, moeten zij de sportlocatie verlaten.

Corona update 14.01.2022

Beste WSV-ers,

Tijdens de persconferentie van 14 januari 2022 is bekend gemaakt dat er vanaf 15 januari 2022 binnen en buiten weer gesport mag gaan worden door alle leeftijdsgroepen! Daar zijn we natuurlijk blij mee. Even de versoepelingen op een rijtje:

• Binnen en buiten mag nu gesport worden door alle leeftijdsgroepen.
• Er mag weer worden gesport in groepsverband.
• Om in de zaal te kunnen sporten is een coronatoegangsbewijs nodig voor iedereen vanaf 18 jaar.
• De kleedkamers, toiletten en douches zijn weer open. Als buitensporters van boven de 18 gebruik willen maken van deze voorziening dan is ook een coronatoegangsbewijs nodig.
• Er mag geen publiek aanwezig zijn.
• Alleen onderlinge wedstrijden en trainingen met teams van onze eigen club is toegestaan.

Volgens de richtlijnen van de Rijksoverheid mogen sportkantines open voor afhalen. We gaan bij WSV bekijken of dat op korte termijn mogelijk is. We komen hier zo snel mogelijk op terug!

Voor wat betreft de uitwerking van de versoepelingen per afdeling verwijzen wij naar de websites van deze afdelingen. We zullen gezamenlijk overleggen hoe om te gaan met het controleren van het coronatoegangsbewijs.

Veel plezier met sporten allemaal weer!!

Nieuwe Algemeen Voorzitter WSV gekozen!

Beste WSV-leden,

Afgelopen zondag was de Algemenen Ledenvergadering van Omnisportvereniging WSV. In meerdere opzichten was het een bijzondere ledenvergadering. In de eerste plaats omdat we elkaar door de corona crisis niet in het clubhuis hebben kunnen ontmoeten voor deze ledenvergadering en wij een digitale ledenvergadering hebben gehouden. Maar ook omdat er gisteren afscheid genomen is van Dennis Wooning en Gerrit Onderstal, twee bestuurders die zich jaren hebben ingezet voor WSV. Beiden vanaf deze plaats nogmaals heel veel dank voor het vele werk wat jullie de afgelopen jaren hebben verzet voor WSV!

Daar waar bestuurders vertrekken treden ook weer nieuwe bestuurders aan. Jullie hebben mij gisteren gekozen tot Algemeen Voorzitter van Omnisportvereniging WSV. Heel veel dank voor het vertrouwen! Laat ik mij nog even kort voorstellen. Mijn naam is Mark Meyer. Ik ben 58 jaar en ik ben getrouwd. Wij hebben 3 volwassen kinderen en wij wonen sinds 2008 in Apeldoorn. In het dagelijks leven ben ik werkzaam als manager in de medische hulpmiddelen industrie. In mijn vrije tijd loop ik graag hard, doe ik aan tennis en wij gaan graag naar concerten en films.

Ik sluit graag aan bij de woorden die Dennis in zijn afscheidsbericht op de website heeft geschreven: WSV is in Apeldoorn uniek! En er liggen hele mooie uitdagingen om de rol van WSV voor haar leden en voor de Apeldoornse samenleving verder te versterken. De komende tijd zullen we deze uitdagingen verder oppakken.

Voor nu zullen wij eerst als samenleving en vereniging door deze nieuwe lockdown moeten periode moeten komen. De corona maatregelen leiden er toe dat we per 19 december het clubhuis en de sporthal hebben moeten sluiten. Dit duurt in ieder geval tot 14 januari. Buiten kan er voor de leeftijdsgroep tot en met 17 jaar nog wel worden gesport. Ook door deze vervelende periode zullen wij als vereniging weer heen komen. Blijf in contact met elkaar en steun elkaar waar nodig!

Sluit ik af met iedereen, mede namens het Algemeen Bestuur, hele fijne Kerstdagen en een mooie Jaarwisseling te wensen. We zien elkaar hopelijk snel weer in het nieuwe jaar!

Hartelijke groet,

Algemeen Voorzitter, Mark Meyer

.avia-image-container.av-2f966y-a7ed6a0cfa4f8db46fc5b10387f4aabb .av-image-caption-overlay-center{
color:#ffffff;
}

Afscheidsbericht van Dennis Wooning

Zondag, 19 december 2022

Vandaag was het zover, na vijf jaar heb ik afscheid genomen als Algemeen Voorzitter van Omnisportvereniging WSV.
Een drukke maar enorm leuke tijd. Vol energie ben ik vijf jaar geleden begonnen met als voornaamste opdracht om rust te brengen, sport te faciliteren en het complex te exploiteren. Volgens mij is dit samen met mijn medebestuurders prima gelukt! Ondanks dat de laatste twee jaar alles door Corona redelijk is vertraagd hebben wij niet stil gezeten. Wij hebben niet alleen op de winkel gepast maar ook echt mooie stappen gezet in een gezonde toekomst voor deze mooie vereniging. Een nieuwe organisatie structuur, de inzet van Trello als ‘vastlegging’ tool, vervangen van de LED verlichting in de zaal, terugbrengen van het eigen gebruik, introduceren van drankmunten, het 100 jarig bestaan en een volledig nieuwe inrichting van de kantine inclusief nieuwe koffie apparatuur en een nieuw kassa systeem.

Dit alles met oog op de toekomst. De rol van de vereniging is veranderd. Waar in het verleden de vereniging naast de kerk en het café het centrum van een dorp vormde krijgt een vereniging nu steeds meer een maatschappelijk karakter. Vooral in deze tijd van individualisering kan een vereniging echt verenigen. WSV is in Apeldoorn uniek, een eigen complex met een eigen sporthal biedt enorm veel mogelijkheden om samen met de leden deze maatschappelijke rol in te vullen. Vitaal Sportpark de Voorwaarts zou een ultieme mogelijkheid zijn om deze rol in te vullen. Niet alleen voor onze leden maar ook voor de rest van de Apeldoornse inwoners een unieke mogelijkheid om samen te kunnen sporten. De plannen hiervoor liggen er en worden verder uitgewerkt, een fantastische opdracht voor mijn opvolger Mark Meyer om dit op te pakken zodat Omnisportvereniging WSV ook de komende decennia een vitale sportvereniging van formaat zal blijven.

Ik wil iedereen bedanken die mij heeft geholpen, advies heeft gegeven en van tips heeft voorzien. Alleen samen is dit mogelijk!! Medebestuurders, Mark, heel veel succes met de volgende stappen!

Dennis Wooning

.avia-image-container.av-kxhx0x8j-7337723694c46e78d9d9256ada798e54 .av-image-caption-overlay-center{
color:#ffffff;
}