Corona update 25.01.2022

Update Corona maatregelen

Beste WSV-ers,

Tijdens de persconferentie van dinsdag 25 januari 2022 is bekend gemaakt dat er vanaf woensdagochtend 05.00 uur op 26 januari 2022 weer versoepelingen gelden voor de sport en horeca. Dit betekent voor WSV dat voor wat betreft de binnen en buiten sport vanaf nu ook tegen andere teams mag worden gesport. Het hangt nu van de sportbonden af of de competities weer kunnen worden hervat! Dat is natuurlijk een belangrijke stap vooruit. Ook zijn bezoekers weer welkom! Even de belangrijkste versoepelingen op een rij:

  • Wedstrijden zijn toegestaan. Zowel onderling als tegen andere clubs.
  • Om in de zaal te kunnen sporten is een coronatoegangsbewijs* nodig voor iedereen vanaf 18 jaar.
  • De kleedkamers, toiletten en douches zijn weer toegankelijk. Als de buitensporters van boven de 18 gebruik maken van deze voorzieningen, dan is ook een coronatoegangsbewijs nodig.
  • Er is geen beperking in aantallen groepsgroottes bij binnen- of buitensport.
  • Er mag tussen 05.00 en 22.00 publiek aanwezig zijn bij amateursport (wedstrijden en trainingen). Bij binnensport geldt dat publiek het coronatoegangsbewijs moet laten zien. Ook moet er op de tribune 1,5 meter afstand worden gehouden.
  • Sportkantines mogen tot 22.00 uur open. Om binnen te komen moet iedereen boven de 18 jaar het coronatoegangsbewijs laten zien. Afhalen in de kantine is mogelijk zonder het coronatoegangsbewijs. We doen ons uiterste best om invulling te geven aan deze nieuwe openingstijden, daarvan zijn we afhankelijk van de capaciteit van onze vrijwilligers.
  • Mondkapjes zijn verplicht voor iedereen, vanaf 13 jaar, die zich door de binnensportlocatie en kantine verplaatst. Zodra je binnen gaat sporten of in de kantine gaat zitten, mag het mondkapje af.

Voor wat betreft de uitwerking van de versoepelingen per afdeling verwijzen wij naar de website van deze afdelingen. Daar zal ook kenbaar worden gemaakt of de competitie wordt hervat of niet.

Met de afdelingen zal het Omni bestuur zich ook weer beraden op hoe om te gaan met de coronatoegangsbewijzen voor de toegang tot de sportzaal, de kantine én de afhaalfunctie in de kantine. Meer informatie hierover volgt.

Sport ze allemaal weer!!!

Benieuwd naar alle maatregelen? Bekijk de website van de rijksoverheid.

*Uitzonderingen coronatoegangsbewijs: Een coronatoegangsbewijs is niet verplicht voor vrijwilligers of personen die beroeps- of bedrijfsmatig werkzaamheden verrichten op de sportlocatie. Dit betekent dat zowel betaalde als vrijwilligers geen coronatoegangsbewijs hoeven te laten zien op het moment dat zij een functie voor de sport vervullen in een binnensportlocatie. Zodra zij geen taak meer vervullen, moeten zij de sportlocatie verlaten.