Sport- en Beweeg Akkoord Apeldoorn

Het Sport- en Beweeg Akkoord Apeldoorn is een natuurlijk gevolg van het Nationaal- en Gelders Sport- en Beweeg Akkoord. Met dit akkoord willen de sport, de gemeenten en de rijksoverheid samen met de provincies, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties de kracht van sport in Nederland nóg beter benutten.

Wat is het Sport- en Beweeg Akkoord Apeldoorn?

Het landelijke Sportakkoord is er om sport toegankelijk te maken voor iedereen, in iedere gemeente. Via het lokale Sportakkoord spreken lokale partijen uit de sport, maatschappelijke organisaties, bedrijven en de gemeente lokaal af hoe zij met elkaar de eigen sport- en beweegambities kunnen bereiken. Met als doel de toekomstbestendigheid van de sport te vergroten.

Van de lokale sportakkoorden wordt een actieplan gemaakt. Iedere sportclub kan op elk moment instappen en meedoen. Het Sport- en Beweegakkoord Apeldoorn gaat uit van langdurige samenwerking van organisaties vanuit de sport en van daarbuiten zoals het onderwijs, de zorg en het bedrijfsleven. Inhoudelijk is het Sport- en Beweegakkoord Apeldoorn geclusterd in zes deelakkoorden, die voor een deel ook met elkaar samenhangen en elkaar versterken. Binnen deze deelakkoorden zijn ambities uitgesproken waar acties aan gekoppeld zijn.

De 6 deelakkoorden zijn:

Deelakkoord 1 -> Verbinding, zichtbaarheid en promotie van sport en bewegen

Ambitie: Goede zichtbaarheid en vindbaarheid van de wereld van sport en bewegen.

Deelakkoord 2 -> Sport en bewegen voor iedereen

Ambitie 1: Wij krijgen inzicht in de verschillende kwetsbare groepen die er zijn en hun afstand tot het huidige sport- en beweeg akkoord.

Ambitie 2: Het lukt ons meer mensen uit de kwetsbare groepen aan het sporten en bewegen te krijgen en te houden.

Ambitie 3: Wij maken en houden het (bestaande) sport- en beweeg aanbod laagdrempeliger voor de benoemde kwetsbare groepen.

Deelakkoord 3 -> Duurzame sportinfrastructuur

Ambitie 1: Wij streven naar een efficiënter en beter gebruik van de sportvelden, sportaccommodaties en sportparken door meer multifunctioneel en open gebruik.

Ambities 2: Wij verduurzamen de sportvelden, sportparken en sportaccommodaties om een bijdrage te leveren aan de klimaatdoelstellingen van de gemeente Apeldoorn energieneutraal 2030.

Ambitie 3: Wij streven naar een betere benutting van de openbare ruimte in de fysieke omgeving en in de programmering in deze omgeving.

Deelakkoord 4 -> Vitale aanbieders in een positieve sportcultuur

Ambitie 1: Sport- en beweegaanbieders worden ondersteund in versterking van gekwalificeerd sportkader.

Ambitie 2: Bestuurlijke netwerken (uitwisseling en samenwerking) ondersteunen sport- en beweeg aanbieders.

Ambitie 3: Alle sport- en beweeg aanbieders hebben een proactieve houding voor een positieve sportcultuur.

Deelakkoord 5 -> Van jongs af aan vaardig in bewegen

Ambitie 1: Wij hebben inzicht inde motorische ontwikkeling van kinderen in de leeftijd van 2 tm 12 jaar en zo mogelijk ook 13 tm 18 jaar.

Ambitie 2: In Apeldoorn is bij kinderopvang, primair onderwijs en voortgezet onderwijs (meer) aandacht voor bewegen en (brede) motorische ontwikkeling van 2 tm 18-jarigen.

Ambitie 3: In de gemeente Apeldoorn zijn ouders bewust van het belang van motorische ontwikkeling en bewegen, waaronder buitenspelen, al vanaf jonge leeftijd.

Ambitie 4: In Apeldoorn gaan sportverenigingen jeugdleden breed motorisch opleiden, naast of in plaats van hun sport specifieke aanbod.

Deelakkoord 6 -> Topsport die verbindt en inspireert voor talenten en ontwikkeling

Ambitie 1: In Apeldoorn werken partijen intensiever samen op het terrein van ontwikkeling.

Ambitie 2: In Apeldoorn vergroten wij de kweekvijver van toekomstige topsporters.

Ambitie 3: In Apeldoorn zijn jongeren en volwassenen zich bewust van het belang van een actieve en gezonde leefstijl.

Wat betekent partner zijn/worden?
Als vereniging hebben wij het Sport- en Beweeg Akkoord Apeldoorn ondertekend. Hiermee onderschrijven wij de uitdagingen en ambities binnen Apeldoorn. Natuurlijk proberen wij ons ook op allerlei manieren in te zetten en een bijdrage te leveren aan de acties. Dit kan zowel voor meerdere thema’s als ook voor een enkel thema en/of ambitie.

Wat heeft Omnisportvereniging WSV aan het Sport – en Beweeg Akkoord Apeldoorn?

Via dit lokale Sportakkoord kan Omnisportvereniging WSV ondersteuning ontvangen. Dat kan een opleiding voor trainers zijn, vraagstukken rondom vrijwilligers, ledenbinding, financiering of procesbegeleiding aan bestuursleden. Van het lokale Sportakkoord wordt een actieplan gemaakt, die lokale partijen gezamenlijk uitvoeren. Dat betekent dat aansluiten bij het lokale Sportakkoord een netwerk oplevert voor ons als vereniging, die ons nu maar ook in de toekomst kan helpen bij het maken en uitvoeren van beleid.

Meer informatie en uitleg over het Sport- en Beweeg Akkoord Apeldoorn en de ambities samen met de acties is te vinden op de website van de gemeente Apeldoorn (zie link).

https://www.apeldoorn.nl/ter/sport-en-beweegakkoord-apeldoorn/SPORT-EN-BEWEEGAKKOORD-APELDOORN-tekstversie.html