Blijf gezond. Hopelijk is alles snel weer beter.

Ondanks versoepelingen is het voor zaalsporters helaas afwachten. De rackets blijven in de tas, shuttles in de kokers.
Onze belangrijkste boodschap is “Blijf gezond. Hopelijk is alles snel weer beter.”

Maar houd ook onderling contact. Vergeet elkaar niet.

Heb je ideeën hoe we deze periode toch op een gezellige manier kunnen doorkomen, laat het ons weten. We hadden al eens een online bingo en een PubQuiz.

Zet je idee om in actie. Neem contact op met het bestuur en werk je plan uit. Houd rekening met de opgelegde beperkende maatregelen.

Reacties via voorzitter.badminton@wsv-apeldoorn.nl. Er is eventueel budget beschikbaar om je idee ten uitvoer te brengen.

Wie durft?

Met sportieve groet,

Bestuur WSV Badminton
Bryan, Henk, Jan en Johan