Ledenvergadering

Op donderdag 12 november a.s. houdt de afdeling badminton haar ledenvergadering.

We nodigen hierbij al onze seniorleden, alsmede de ouders / verzorgers van onze jeugdleden, uit tot het bijwonen van de jaarlijkse ledenvergadering van de afdeling badminton. In verband met de corona-richtlijnen wordt het een online ledenvergadering via Google Meet.

De vergadering begint om 19.30 uur. Mocht je niet in de gelegenheid zijn hierbij aanwezig te zijn, dan dien je je af te melden voor de vergadering vóór zondag 8 november via secretaris.badminton@wsv-apeldoorn.nl o.v.v. “afmelden LV”.

Uit ervaring weten we dat bij aanvang niet het reglementair aantal stemgerechtigde leden aanwezig is. Er zal in dat geval een nieuwe vergadering moeten worden vastgesteld op dezelfde dag en plaats. De dan aanwezige leden hebben in dat geval beslissingsbevoegdheid. Deze vergadering wordt derhalve ook direct uitgeschreven en start eveneens om 19:30 (!) uur zodat we zonder enige vertraging verder kunnen.  Noteer de datum en tijd in je agenda. We rekenen op je online komst.

We streven naar een vergadering waarbij we kort terugblikken, maar vooral vooruit willen kijken. Kortom “voorwaarts naar de toekomst”. Ook hebben we een interactief deel waarbij de smartphone of je browser fungeert als stemkastje.

De stukken voor de vergadering worden binnenkort verzonden naar de bij ons bekende e-mailadressen. Vooraf aanmelden voor deze vergadering is vereist. Deelnemers ontvangen kort voor de vergadering de unieke internetlink. Meld je aan via secretaris.badminton@wsv-apeldoorn.nl o.v.v. “aanmelden LV”.