Contributie seizoen 2020-2021

Tijdens de ledenvergadering in november hebben we in hoofdlijnen het nieuwe contributiemodel toegelicht. Hierin was echter geen rekening gehouden met een voorstel tot contributiewijziging vanuit Badminton Nederland. In februari is, nadat het oorspronkelijke voorstel was afgewezen, een herzien voorstel besproken in de bondsvergadering en uiteindelijk geaccordeerd.

Ons nieuwe contributiemodel is modulair opgebouwd. Neem je extra diensten af, dan betaal je meer. De tarieven voor het seizoen 2020-2021 zijn als volgt vastgesteld:

Contributie 2020-2021oudnieuw
rustende leden€ 64,00€ 65,00
senioren daglid€ 175,00€ 175,00
senioren avondlid€ 200,00€ 175,00
senioren competitie€ 252,00vervallen
junioren (16 t/m 18 jaar)€ 184,00€ 155,00
junioren (12 t/m 15 jaar)€ 157,00€ 155,00
pupillen (jonger dan 12 jaar)€ 145,00€ 155,00
G-badminton€ 100,00€ 100,00
toeslag jeugdcompetitie€ 0,00
toeslag seniorencompetitie (ARC en 5e t/m 8e divisie bond)€ 40,00
toeslag veren shuttles (training en competitie)€ 40,00

Alle bedragen staan vermeld in euro’s per jaar en zijn inclusief eventuele bondscontributie. We hebben ter vergelijking de contributie van het lopende seizoen vermeld.

Hoe kan dit? Tijdens de ledenvergadering hebben we dit al toegelicht. We zijn financieel gezond en beschikken over een ruime reserve. Ledenaantallen zijn hoger dan begroot en ook op andere manieren genereren we inkomsten. De verplichting om je vrijwillig in te zetten voor de vereniging blijft. Op die manier houden we de kosten laag. Het is niet mogelijk om je vrijwilligerstaken af te kopen.

Heb je vragen neem dan contact op met het bestuur.