Koninklijke onderscheiding voor Wilma Quak

Tijdens de jubileum-receptie van WSV op 1 oktober is Wilma Quak koninklijk onderscheiden voor haar vele verdiensten voor de vereniging.

Nadat wethouder en loco-burgemeester Nathan Stukker de aanwezigen had toegesproken en uitgebreid had stilgestaan bij het 100 jarig jubileum van WSV, e.e.a. vergezeld van felicitaties en cadeaus werd “mevrouw Quak” naar voren geroepen. Totaal verbaasd en onwetend wat er ging gebeuren hoorde ze de speech aan.

Wilma is lid geworden in september 1980. Met andere woorden, van het 40-jarig bestaan van onze eigen badmintonafdeling heeft zij er 39 meegemaakt. Een gouden omni-vrijwilliger om trots op te zijn. “De jeugdafdeling van WSV is een grote speler in de regio geworden en daar heeft zij een belangrijke bijdrage aan geleverd. Mevrouw Quak-Versloot begeleidt ook de 55+-leden en zorgt voor training en begeleiding van badmintonners met een verstandelijke beperking. Verder heeft ze in veel commissies gezeten of zit daar nog in.”

Wilma werd gehuldigd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Wilma, namens de afdeling badminton, maar ook namens de omni-vereniging WSV.

“Van harte gefeliciteerd. Het is je gegund.”

Trots!