Bestuursmutaties

We zijn verheugd te kunnen meedelen dat we Bryan Kelder bereid hebben gevonden om de functie van afdelingspenningmeester te gaan vervullen. Enige tijd geleden heeft André Meyer binnen het bestuur te kennen gegeven deze functie per komende ledenvergadering neer te leggen. Het lijkt ons niet terecht dit nieuws stil te houden tot november, vandaar dit bericht.

Er heeft inmiddels ook al overdracht plaatsgevonden, maar André zal Bryan de komende maanden verder begeleiden en klaarstomen voor zijn nieuwe functie. We hebben er het volste vertrouwen in.